Prima lecţie de liceu a Regelui Mihai a început cu Parabola Semănătorului. A participat ministrul Dimitrie Gusti

2015-04-15 10.17.33

30 ianuarie 1933: La Palatul Regal din Bucureşti, în prezenţa Majestăţii Sale, o slujbă religioasă precede cea dintâi oră de clasă liceală a Marelui Voevod de Alba Iulia. Începea liceul cu patru colegi: Tănase Mărgelatu, Mircea Ionniţiu, Stefan Popescu, Dan Cernovodeanu. Foto: „Un prinţ prin ţara lui”, 1940.

Astăzi se împlinesc 85 de ani de când Regele Mihai și-a început studiile de liceu, la 24 octombrie 1932, la Castelul Peleș. Colectivul care a alcătuit Clasa Palatină, cu elevi aleși de la liceele din București cărora li s-au adăugat elevi din regiunile țării, a apărut din al doilea trimestru, început la București după Bobotează.

Redau procesul verbal al zilei respective din Condica de Procese Verbale a Colegiului Naţional Sf. Sava de la Arhiva Palatului:

Solemnitatea pentru deschiderea cursurilor secundare ale Măriei Sale Mihai, Mare Voevod al Alba Iuliei

În ziua de 24 Octombrie 1932, orele 11 a.m., s-a serbat la Castelul Peleş din Sinaia deschiderea solemnă a anului şcolar 1932-1933, când Măria Sa Mihai, Mare Voevod al Alba Iuliei, terminând cu succes cursul primar, începe prima clasă a cursurilor liceale.

Festivitatea a avut loc în holul Castelului Peleş în prezenţa M.S Regelui Carol al II-lea, Măriei Sale Mihai Mare Voevod, Ministrului Instrucţiunii Publice şi Cultelor D. Gusti, a D-lui. General Ilasievici, Mareşalul Palatului, a Domnilor Adjutanţi regali şi a Corpului profesoral al Măriei Sale.

La sosirea M.S. Regelui, Domnul Ministru al Instrucţiunii Publice şi Cultelor a prezentat Suveranului pe toţi Domnii profesori ai Măriei Sale.

S-a oficiat un Te Deum de către S. Sa Părintele Nicolae Popescu, profesor universitar.

Pr. Acad. Nicolae Popescu inaugurează al doilea trimestru al primului an şcolar, la 30 ianuarie 1933, la Bucureşti.

După terminarea serviciului religios, Domnul D. Gusti, Ministrul Instrucţiunii Publice şi Cultelor, a ţinut o cuvântare prin care a arătat Măriei Sale importanţa ciclului al doilea de învăţământ, recomandând stăruinţă şi preocupare mai multă pentru dobândirea cunoştinţelor de cultură generală pentru îmbogăţirea minţei şi întărirea sufletului.

A prezentat apoi Măriei Sale pe fiecare profesor în parte indicând şi materiile ce vor preda.

Pentru inaugurarea începerii cursurilor, toată asistenţa, împreună cu M.S. Regele, a trecut în sala de studii unde Sfinţia Sa Părintele Nicolae Popescu a făcut prima lecţie de Religie, tratând despre „Parabola Semănătorului”.

După e Măria Sa a povestit această parabolă, Părintele profesor a explicat învăţăturile cuprinse în parabolă cu exemple din viaţa şcolilor şi a oamenilor.

Măria Sa a mai povestit clar şi curgător parabola „Fiului Risipitor”, dând în acelaş timp prin exemple şi înţelesul acestei parabole.

Lecţia s-a terminat cu rugăciunea „Tatăl nostru” spusă de Măria Sa în picioare şi cu toată smerenia.

După terminarea lecţiei, Majestatea Sa Regele a discutat cu fiecare profesor în parte dând indicaţiuni asupra modului cum înţelege să fie predată fiecare disciplină.

A insistat asupra caracterului românesc care trebue să predomine în toată instrucţia şi educaţia Măriei Sale. A atras atenţia în deosebi asupra istoriei naţionale, cerând ca ora destinată pentru istoria familiei regale să fie utilizată în cea mai mare măsură, în legătură cu legendele istorice ale neamului românesc.

S-a discutat asupra modalităţii înfiinţării, după dorinţa Majestăţii Sale Regelui, a unei clase cu mai mulţi elevi aleşi de la diferite licee din capitală. Această clasă va fi sub directa conducere a Ministrului Instrucţiunii şi Cultelor secundat de către Domnul Colonel Adjutant Traian Grigorescu […]

Dl. Profesor I. Bratu, directorul învăţamântului secundar, va proceda la alegerea elevilor cari vor fi supuşi aprobării Majestăţii Sale Regelui.

S-a stabilit orarul în perioada 9 Ianuarie-26 Ianuarie.”

(A.N.I.C., fond 2903, dosar 1020. Condica de Procese-verbale a Colegiului Naţional „Sf. Sava”, ff. 3-4, Anul şcolar 1932‒1933, Proces-verbal nr. 2)

Scrie un comentariu

Din categoria Istorii recuperate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s