Arhive lunare: iunie 2013

Adam Sezonov în „Istoria baptiştilor…..” (2)

Cronica familiei Sezonov

PARTEA ÎNTÂI – AICI

3. Predicatorul

Adam Sezonov a fost predicator la Brăila, fiind unul dintre predicatorii din „vechea Românie” care „activau intens în slujba evangheliei” [1]

„În Brăila, biserica a luat avânt imediat după război şi a început să crească în toate privinţele. În toamna anului 1923, la propunerea lui Constantin Adorian, biserica l-a ales ca păstor pe Ioan Bododea, care tocmai terminase studiile la Seminar. Plin de râvnă, cu elanu-i tineresc, Ioan Bododea a lucrat intens, iar roadele au fost vizibile. […..] În toamna (anului 1925), la 20 septembrie, Ioan Bododea a ţinut un alt botez de 16 suflete, la care a predicat Adam Sezonov [2].

„În anul 1924, Adam Sezonov a construit o casă de rugăciune pe strada Dianei, nr.7, cu un auditoriu frumos, un birou anexă şi locuinţă pentru păstor, pe care le-a donat bisericii.” [3]

Vezi articolul original 1.999 de cuvinte mai mult

Un comentariu

Din categoria Universale

Consideraţii privind urgenţa culegerii amintirilor veteranilor de război

Servicii Memorialistice

„Veteranii de război” sunt, în România, acei bărbaţi născuţi înainte de anul 1920, care au fost înrolaţi şi au luptat în al Doilea Război Mondial (între 1941-1944, pe frontul de răsărit, şi/sau între 1944-1945, pe frontul de apus), şi care, dacă nu au plecat deja de pe acest pământ, au astăzi – în 2013 – vârste mai mari de 93 de ani. Astfel, urgenţa culegerii amintirilor acestor persoane (dacă se admite importanţa unei asemenea acţiuni) este destul de evidentă.

Putem să ne întrebăm: de ce nu a fost întreprinsă o asemenea acţiune cu mai mult timp în urmă? Ei bine, eu nu cred că există vreun motiv sau vreun vinovat anume, altul decât – în general – regimul comunist (instaurat în România după război). În timpul acestuia nu ar fi fost posibilă scrierea unor volume cuprinzând amintirile militarilor – din cel puţin patru motive complexe: 

Vezi articolul original 564 de cuvinte mai mult

Un comentariu

Din categoria Universale

Ziua…. penitenciarelor

“Din cauza faptului că apostoli Petru şi Pavel au fost în temniţă, au fost luaţi ca ocrotitori ai sistemului penitenciar din România” 

Astăzi, în România, de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, este şi „Ziua Penitenciarelor” (instituită în 2004), despre care se ştie că au fost persecutaţi în timpul domniei împăratului Nero, închişi şi, la 29 iunie 67 d.Hr., li s-a tăiat capul.

Fraţi întru credinţă creştină, NU Petru şi Pavel ar trebui să ocrotească sistemul penitenciar: ei au suferit din cauza nedreptăţilor justiţiei. O lume dreaptă, neabătută de la credinţa dreaptă, nu are nevoie de închisori. Petru şi Pavel nu patronează penitenciarele, ci, cel mult (ca orice creştini postitori) privaţiunile alimentare şi tehnologice! Iar, la nivelul deţinuţilor, acestea nu sunt nicidecum…. apostolice…..

Continuă lectura

2 comentarii

Din categoria Sarbatoare

Două stiluri de a scrie un volum memorialistic

Servicii Memorialistice

În scrierea unui volum memorialistică, există două stiluri ce pot fi abordate: cel biografic şi cel tip jurnal. Aceste două stiluri prezintă însuşiri opuse:

  • stilul biografic este mai asemănător stilului jurnalistic; stilul tip jurnal, stilului literar – în special romanului;
  • Principala diferenţiere este că stilul biografic prezintă faptele într-un mod succint; stilul tip jurnal adaugă multe detalii, conţinând numeroase imagini artistice – în special descrieri  (imagini vizuale, olfactive, auditive, tactile) sau prezentări ale sentimentelor/emoţiilor protagonistului, la un moment dat.

Din acest punct de vedere, stilul biografic are avantajul are avantajul de a fi mai uşor de urmărit, textul putând fi citit rapid; poate rar să plictisească, menţinând în mod continuu interesul cititorului (în opoziţie cu stilul tip jurnal, care poate la un moment dat să piardă cititorul sau să-l plictisească).

Din acelaşi punct de vedere, stilul tip jurnal are avantajul de a surprinde mai bine anumite…

Vezi articolul original 126 de cuvinte mai mult

Un comentariu

Din categoria Universale

MyHeritage: Intervievarea generațiilor vechi

Centrul de Genealogie

„De câte ori am auzit sau am spus „Mi-aș fi dorit să o întreb pe bunica despre acestea înainte ca ea să moară”? Asigură-te că informațiile prețioase despre istoria familiei nu sunt pierdute pentru totdeauna, cu trucurile noastre de interviu de top:

  • Pregătește întrebări și teme de discuție, anticipat
  • Ia o fotografie veche de familie sau un album pentru a ajuta trăgaciul amintirilor
  • Înregistrează interviul luând notițe – mai bună ar fi înregistrarea audio sau video, care pot fi transcrise ulterior.

Apoi transferă aceste informații valoroase în arborele vostru genealogic, notând sursa și data.” 

(prin buletinul lunar MyHeritage – iunie 2013)

Trimitere la articolul „10 tips for interviewing family members” (3 iunie 2013), de Laurence Harris:

TRADUCEREA MEA (ÎN LIMBA ROMÂNĂ):

„Memoriile, fotografiile şi documentele oferă numeroase informaţii despre istoria familiei. Chestionarea membriilor familiei este un mod foarte bun de a afla despre generaţiile mai vechi şi a descopera…

Vezi articolul original 1.941 de cuvinte mai mult

Un comentariu

Din categoria Universale

Automanagementul

Am găsit în „Esenţialul” [*] un interesant articol intitulat „Automanagementul”, Peter F. Drucker (pp.59-84), publicat iniţial în ianuarie 1999. Acesta prezintă multiple referinţe istorice (lucru care este mult pe placul meu).

Printre alte aspecte cu privire la „automanagement”, autorul (Peter Drucker, scriitor, profesor şi consultant) enumeră şi un aspect destul de important: „a fi cititor sau ascultător”:

„Mult prea puţini ştiu că oamenii sunt fie cititori, fie ascultători şi că rareori sunt şi una, şi alta. Şi mai puţini ştiu în care dintre cele două categorii se înscriu ei înşişi. [….]” (p.65) 

Pentru a arăta „cât de dăunătoare poate fi o asemenea neştiinţă”, Drucker dă două exemple:

„Când Dwight Eisenhower era Comandantul Suprem al Forţelor Aliate în Europa, a fost răsfăţatul presei. Conferinţele sale de presă erau celebre pentru stilul lor – generalul Eisenhower dădea dovadă de control deplin la orice întrebare îi era adresată, fiind capabil să descrie o situaţie şi să explice o tactică în două sau trei fraze elegant formulate. Zece ani mai târziu, aceiaşi jurnalişti care îi fuseseră admiratori îl dispreţuiau făţiş pe preşedintele Eisenhower. Ei se plângeau că acesta nu răspundea niciodată la întrebări, ci bătea câmpii la nesfârşit despre alte subiecte. De asemenea, l-au ridiculizat constant pentru masacrarea gramaticii limbii engleze prin răspunsurile sale incoerente şi incorecte gramatical.

Continuă lectura

2 comentarii

Din categoria Jurnal, Scoala de (C)atena

Sistemul de ranguri în familia Sezonov

Cronica familiei Sezonov

În urma comentariului d-lui. Mitică Ghitea (rang B9C) din 10 mai, în care explică „sistemul de numerotare a membrilor familiei” (inventat de Emanuel Sezonov), i-am cerut acestuia câteva clarificări (23 mai). Am primit la 3 iunie un interesant fragment despre începuturile familiei Sezonov (fragment din „Cronica familiei Sezonov”, 1980), iar, la 25 iunie, am primit următoarea detaliere asupra „sistemului de ranguri”:

  • Numerotarea începe de la SEZON TROFIMOVICI VASILENCO, întemeietorul familiei (căsătorit cu ELENA STEPANOVA CAPLAUŞENCO).

  • A-B-C…. desemnează fraţi-surori (copii lui SEZON), în ordinea naşterii lor. Astfel, primul copil, AHIMIA, poartă rangul „A”, al doilea copil, SAMUEL, poartă rangul „B”, etc.

  • Copii celor din linia „A-B-C…” primesc litera tatălui/mamei, la care se adaugă o cifră, 1-2-3…., în ordinea naşterii lor (ex: al 9-lea copil al lui SAMUEL, cu rangul „B”, este ELENA, măritată Ghitea, cu rangul „B9”).

  • Copii celor din linia „1-2-3….” primesc rangul părinţilor lor, la…

Vezi articolul original 116 cuvinte mai mult

Un comentariu

Din categoria Universale

Zâne

În acest an s-au alăturat două sărbători importante: Cincizecimea (23 iunie) şi Naşterea lui Ioan Botezătorul (24 iunie). Până aici, nimic problematic.

Problema este că peste acestea se suprapun două festivaluri păgâne: Rusaliile (peste Cincizecime) şi Sânzienele (peste Naşterea lui Ioan Botezătorul).

În fine, alăturarea celor două festivaluri nu ar avea implicaţii mistice amplificate (mai mult decât cele ale celor două sărbători), însă ridică o dificultate semnificativă:

Rusaliile sunt zâne rele, Sânziele, zâne bune. Conform tradiţiei, ambele au umblat în noaptea de 23-24 iunie. Păi, dacă lucrurile stau astfel, nu s-or fi certat? (gâlceavă între…. zâne)! 

Un comentariu

Din categoria Sarbatoare

Insuficienţă apologetică

MOTTO: „Existenţa lui Dumnezeu nu se poate dovedi şi e un păcat să cauţi s-o explici. Crezi numai…. şi afirmi” – Camil Petrescu, prin personajul Niculae Cibănoiu (în „Patul lui Procust”) [1]

Sinuciderea poetului George Demetru Ladima (personaj fictiv din „Patul lui Procust”, 1933) în 1/3 mai 1928 primeşte o explicaţie curioasă din partea prietenului său, Niculae Cibănoiu (fost teozofist, devenit creştin ortodox fervent) [2], în discuţia acestuia cu Fred Vasilescu: 

Continuă lectura

Un comentariu

Din categoria Arta Literaturii, Jurnal, La Început a fost Cuvântul

What is a Leap Year?

Notă: Acest video răspunde la întrebarea pe care am ridicat-o AICI, prin: „De fapt şi de drept, mişcarea de revoluţie a Pământului durează 365 de zile, şase ore, nouă minute şi nouă secunde. Motivul pentru care pământenii au dat anului calendaristic un număr rotund de zile este unul practic. Totuşi, din aceleaşi necesităţi practice, datorită acelor şase ore suplimentare, din patru în patru ani, se adaugă ziua de 29 februarie. Nu ştiu unde se duc restul de 9 minute şi 9 secunde….: la fiecare 100 de ani, primul an al noului secol (ex: 1800, 1900, 2000, 2100), deşi este un an bisect, nu primeşte o nouă zi în februarie (a 29-a).

Un comentariu

Din categoria Universale