Arhiva zilnică: august 9, 2012

Ce entităţi (mai) pot insufla valori?

Cele patru entităţi care pot insufla valori persoanelor de până la maturizare sunt cercul familiar (rude şi cunoştinţe), comunitatea religioasă (în special cea creştină), centrele culturale (inclusiv instituţiile educaţionale) şi societatea cotidiană (îndeosebi cea implicată, dispusă pentru voluntariat).

În ziua de azi, un grup semnificativ de adolescenţi se depărtează de cercul familiar (sub pretextul independenţei juvenile), ocolesc comunitatea religioasă (invocând misticismul, animismul, habotnicia sau fanatismul ei, ori ateismul, suficienţa ştiinţifică sau areligiozitatea personală), minimalizează grupurile adunate în scopul acumulării de cunoştiinţe (sub pretextul auto-suficienţei cognitive) şi desconsideră datoria cetăţenească (sunt neinteresaţi de problemele, activităţile ori acţiunile din spaţiului cotidian, lăsând pe seama altora îndeplinirea unor sarcini de folos general şi izolându-se informaţional de modul de funcţionare a lumii).

Pentru cei care au această tendinţă nihilistă, ce sursă de valori mai rămâne? Poate cea primară, relativă la intuiţie.

Un comentariu

Din categoria Jurnal